top of page
Bir Atölyede Gençler

SİVİL AKTÖRLER İÇİN KATILIYORUZ

Ekim 2021 - Haziran 2022 arasında gerçekleşecek yeni döneminde sivil aktörler farklı kategoriler kapsamında çalışmalara katılacakları bir program

Sivil Aktörler için Katılıyoruz Programı

Katılıyoruz Programı, belediyelerin karar alma mekanizmalarına katılmak isteyen sivil aktörlerin (sivil toplum örgütleri, sosyal girişimler, platformlar, kooperatifler, aktivistler vb.) savunuculuk ve iletişim kapasitelerini geliştirmeyi ve ardından farklı paydaşlarla yürütecekleri çalışmalarla belediyelerin karar alma süreçlerine etki etmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

 

Amacımız, yerel ölçekteki konularla ilgili, belediyeler ile sivil aktörler arasında katılımcı ve karşılıklı iletişime dayalı karar alma süreçlerinin gelişmesini sağlamaktır.

Programın ilk döneminde neler oldu?

Programın ilk döneminde (2020-2021), 35 sivil toplum örgütü (STÖ) ve 13 sosyal girişim (SG), yerel yönetim politika ve hizmetleri konusunda iletişim ve işbirliğini geliştirmek için 6 belediyeyle bir araya geldi. Program süresince, STÖ'ler ve SG'ler savunuculuk ve iletişim kapasitelerini değerlendirdiler; aynı zamanda eğitimlere, akranlar arası öğrenme buluşmalarına, çalıştaylara ve yerel yönetimlerle toplantılara katıldılar. Programın son aşamasında belediyelerle işbirliği içerisinde 8 sivil katılım çalışması hayata geçirildi.  

Yeni Program Döneminde Sivil Aktörleri Neler Bekliyor?

Programın Ekim 2021 - Haziran 2022 arasında gerçekleşecek yeni döneminde sivil aktörler aşağıdaki kategoriler kapsamında çalışmalara katılacaklardır:

Sivil Katılım Ağı Oluşturma

Deneyim ve ağ oluşturma buluşmalarında 2020-2021 dönemi program katılımcıları ile bir araya gelecekler.

Savunuculuk ve İletişim Kapasite Geliştirme Çalışmaları

Sivil aktörler eğitimler, deneyim paylaşım buluşmaları ve atölyelere katılarak yerel yönetimlerle etkileşimlerini geliştirmek ve karar alma mekanizmalarına etki edebilmek için gerekli bilgi ve becerilerini arttıracaklar.

Kurumsal Savunuculuk ve İletişim Kapasite Değerlendirme

Sivil aktörler belediyelerin karar alma süreçlerine etki edebilmek için, kurumsal savunuculuk ve iletişim kapasite değerlendirme çalışmalarına katılacaklar.

Bu çalışmaların sonucunda, savunuculuk ve iletişim alanında güçlü oldukları, gelişime açık oldukları ve önceliklendirdikleri alanları tespit edecekler. 

Fikir maratonları ve belediyelerle 1:1 toplantılar

Farklı sivil aktörler ve Biz de Varız programının genç kadın temsilcileri ile fikir maratonlarına dahil olarak, yerel politikaları ve politika uygulama süreçlerini etkileyecek projeler ve/veya stratejiler geliştirecekler.

 

Fikir maratonlarında geliştirilen fikirler belediye temsilcileri ile 1:1 görüşmelerde paylaşılacak.

Sivil Katılım destek programı

Sivil Katılım Destek Programı çerçevesinde belediyelerle ve/veya farklı sivil aktörlerle ortaklaşa geliştirecekleri projeler için teknik ve ayni destek almak üzere başvurabilecekler.

Networking Etkinlikleri

Sivil aktörler belediyelerin karar alma süreçlerine etki edebilmek için, kurumsal savunuculuk ve iletişim kapasite değerlendirme çalışmalarına katılacaklar.

Bu çalışmaların sonucunda, savunuculuk ve iletişim alanında güçlü oldukları, gelişime açık oldukları ve önceliklendirdikleri alanları tespit edecekler. 

Belediyelerle Çeyrek Dönem Toplantıları

Sivil aktörler belediyelerle 3 çeyrek dönemde birebir toplantılara katılacaklar ve Haziran ayındaki son çeyrek dönem toplantısında her belediyenin oluşturacağı Sivil Katılım Yol Haritaları sunum toplantısına katılacaklar

Belediyelerin karar alma süreçlerine dahil olmak isteyen tüm sivil aktörleri bekliyoruz. Başvuru için forma tıklayın.

* başvuru süreci tamamlanmıştır

bottom of page