top of page
PROGRAMLAR ÇAPA

PROGRAMLAR

NDI 1997'den beri Türkiye’deki demokratik süreçlerin güçlendirilmesini desteklemekte, karar alma süreçlerinde şeffaflık ilkesinin benimsenmesine ve sivil gruplar ve bireylerin bu süreçlere katılımı ve katkı sağlamasının teşvik edilmesine yardımcı olmaktadır. Bu kapsamda kuruluşundan bu yana NDI farklı tipte programlar geliştirmektedir.

Bir Atölyede Gençler

KATILIYORUZ

Katılıyoruz Programı, belediyelerin karar alma mekanizmalarına katılmak isteyen sivil aktörlerin (sivil toplum örgütleri, sosyal girişimler, platformlar, kooperatifler, aktivistler vb.) savunuculuk ve iletişim kapasitelerini geliştirmeyi ve ardından farklı paydaşlarla yürütecekleri çalışmalarla belediyelerin karar alma süreçlerine etki etmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

Başarılı İş İnsanı Portresi

BİZ DE VARIZ

Bir genç kadın olarak, yerel siyasete katılmak ve karar alma mekanizmalarında söz sahibi olmak istiyor ancak nereden başlayacağını bilmiyor musun? Veya hali hazırda bu konuda bir şeyler yapmaya çalışıyor ancak sesinin yeterince duyulmadığını mı hissediyorsun? Sivil toplumda veya yerel ilçe örgütünde başladığın yolculuğunu bir adım öteye taşıyarak gelecek seçimlerde aday olmayı mı arzuluyorsun? O zaman bu program tam sana göre!

Eller yukarı

BİRLİKTE VARIZ

En yaygın ve en temel insan hakları ihlali olan kadına yönelik şiddet, kadınların tam ekonomik, sosyal ve siyasi katılımının da önünde büyük engel olmaya devam etmektedir. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Yerelde Belediyeleri ve Sivil Toplumu Güçlendirmeyi hedefleyen Program, Temmuz 2021- Eylül 2022 dönemini kapsamaktadır.

bottom of page