top of page
iş görüşmesi

YEREL YÖNETİMLER İÇİN KATILIYORUZ

Eylül 2021 - Haziran 2022 arasında gerçekleşecek yeni döneminde sivil aktörlerle etkileşim süreçlerini kurumsallaştırarak yerelde  daha şeffaf ve kapsayıcı karar alma ve  iletişim  süreçleri geliştirmek, bu sayede hizmetlerin verimliliğini ve etkinliğini arttırmak isteyen belediyeler için bütünsel bir öğrenme ve uygulama deneyimi olarak tasarlanan bir program

Başvuru Süreci Tamamlandı

Yerel Yönetimler için Katılıyoruz Programı

Katılıyoruz Programı National Democratic Institute (NDI) tarafından, Türkiye Belediyeler Birliği ve Türkiye Kent Konseyleri Birliği ortaklığında yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve sosyal girişimler arasındaki işbirliğini güçlendirerek yerel yönetimlerde şeffaf, kapsayıcı sivil katılım süreçleri için etkili mekanizmalar ve süreçler oluşturmak isteyen yerel yönetimleri ve sivil aktörleri desteklemek amacıyla oluşturulmuştur. 

Program, kapsayıcı yönetişime dayalı olarak halka hayati hizmetlerin sunulması ve nitelikli karar alma açısından halkın karar alma mekanizmalarına katılımının  öneminin farkına varmış, kamusal yaşamı sivil aktörler ile birlikte şekillendirmek için çalışmalar yapmak isteyen belediyelerin bu isteklerini kapasite güçlendirme eğitimleri, deneyim paylaşımı atölyeleri ve danışmanlık vb. faaliyetler ile  destekleyerek daha kapsayıcı ve katılımcı kentlerin gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Programın İlk Döneminde Neler Oldu?


Programın ilk döneminde (2020-2021) sivil katılım süreçlerini kurumsallaştırmaya istekli olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi (İzmir), Sultanbeyli Belediyesi (İstanbul) ve Nilüfer Belediyesi (Bursa) yerel sivil toplum kurumları, üniversite öğrenci kulüpleri ve sosyal girişimlerin de katkılarıyla Türkiye’de bir ilki hayata geçirerek kendi Sivil Katılım Güçlendirme Yol Haritalarını hazırlamıştır.

Yeni Program Döneminde Belediyeleri Neler Bekliyor?

Katılıyoruz Programı National Democratic Institute (NDI) tarafından, Türkiye Belediyeler Birliği ve Türkiye Kent Konseyleri Birliği ortaklığında yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve sosyal girişimler arasındaki işbirliğini güçlendirerek yerel yönetimlerde şeffaf, kapsayıcı sivil katılım süreçleri için etkili mekanizmalar ve süreçler oluşturmak isteyen yerel yönetimleri ve sivil aktörleri desteklemek amacıyla oluşturulmuştur. 

Program, kapsayıcı yönetişime dayalı olarak halka hayati hizmetlerin sunulması ve nitelikli karar alma açısından halkın karar alma mekanizmalarına katılımının  öneminin farkına varmış, kamusal yaşamı sivil aktörler ile birlikte şekillendirmek için çalışmalar yapmak isteyen belediyelerin bu isteklerini kapasite güçlendirme eğitimleri, deneyim paylaşımı atölyeleri ve danışmanlık vb. faaliyetler ile  destekleyerek daha kapsayıcı ve katılımcı kentlerin gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

bottom of page