top of page

KATILIYORUZ PROGRAMI

Katılıyoruz Programı yerel ihtiyaç, talep ve konularda, belediyeler ile sivil aktörler arasında katılımcı ve karşılıklı iletişime dayalı karar alma süreçlerinin gelişmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu amaç doğrultusunda bir yandan belediyelerin karar alma mekanizmalarına katılmak isteyen sivil aktörlerin (sivil toplum örgütleri, sosyal girişimler, platformlar, kooperatifler, aktivistler vb.) savunuculuk ve iletişim kapasitelerini geliştirmeyi ve ardından farklı paydaşlarla yürütecekleri çalışmalarla belediyelerin karar alma süreçlerine etki etmelerini sağlamayı, diğer yandan da belediyelerin sivil katılım süreçlerini kurumsallaştırabilmeleri için sivil katılım yol haritaları oluşturmalarını hedefler. 

Katılıyoruz Programı'nda Sivil Alan Aktörler ve Yerel Yönetimler için olmak üzere iki farklı içerikte çalışmalar yürütülmektedir.

Adsız_Resim 55.png
Adsız_Resim 56.png
bottom of page