top of page

NDI HAKKINDA

Ulusal Demokratik Enstitüsü (National Democratic Institute-NDI) 1983’teki kuruluşundan itibaren, vatandaş katılımı, hükümette açıklık ve hesap verebilirlik yoluyla dünya çapında demokratik kurumları desteklemek ve güçlendirmek için çalışan kar amacı gütmeyen, tarafsız bir kuruluştur. NDI, vatandaşlar için yaşam kalitesini iyileştirerek demokratik hükümetlere yardımcı olur. NDI'nin ana odak noktası insanlardır - demokratik yönetişimin yanıt verebilirliğini ve etkinliğini güçlendirmek ve geliştirmek için fikirlerini, bilgilerini, deneyimlerini ve uzmanlıklarını paylaşmaları adına bireyleri ve grupları bir araya getirmektir. Dünya çapında bu doğrultuda çalışan 60’ı aşkın ülke ofisi bulunmaktadır.

Detaylı bilgi için https://www.ndi.org web sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

NDI Hakkında

NDI TÜRKİYE

NDI 1997'den beri Türkiye’deki demokratik süreçlerin güçlendirilmesini desteklemekte, karar alma süreçlerinde şeffaflık ilkesinin benimsenmesine ve sivil gruplar ve bireylerin bu süreçlere katılımı ve katkı sağlamasının teşvik edilmesine yardımcı olmaktadır. Bu kapsamda kuruluşundan bu yana NDI, Türkiye'de aşağıdaki konulara odaklanmıştır: 

 • Devletin şeffaflığı ve hesap verebilirliği 

 • Türkiye'de meclisi, hükümeti, belediye liderlerini ve sivil toplum liderlerini ABD vatandaşlarının politika oluşturma sürecine olan katılımı ile yüzleştirmek 

 • Meclis-vatandaş katılımı 

 • Kadınların siyasete katılımı 

 • Özellikle kadınlar ve gençler arasında sivil katılım 

 • Meclis ve siyasi partiler aracılığıyla demokrasinin güçlendirilmesi

NDI Türkiye olarak şu anki odak noktalarımız ise aşağıdaki konular üzerinedir:

 

Sivil Katılım

Yerel yönetimler ve sivil aktörler arasındaki etkileşimi arttırmak ve sivil aktörlerin yerel karar alma mekanizmalarına katılımını desteklemek.

değerler

NDI, tek bir demokratik modele bağlı olmaksızın, tüm demokrasiler için gerekli olan belirli temel değerlerin varlığına inanmaktadır:
 

 • Hesap verebilirlik: Vatandaşlar, kurumsallaştırılmış kontrol ve denge mekanizmaları aracılığıyla liderlerini davranışlarından sorumlu tutabilmelidir. 

 • Şeffaflık: Siyasi faaliyet ve süreçler şeffaftır ve kamu denetimine tabiidir.

 • Eşitlik: Bütün insanlara eşit ve bulundukları koşullara göre adaletli davranılmalıdır.

 • Kapsayıcılık: Farklı fikirler ve görüşler saygıyla karşılanmalı ve alınan kararlara dahil edilmelidir. 

 • Çoğulculuk: Farklı görüş ve fikirlerin özgür, açık ve barışçıl rekabeti benimsenmelidir.

 • Sivil Katılım: İnsanlar siyasi ve sivil hak ve sorumluluklarından özgürce ve aktif bir şekilde yararlanabilmelidir.

 • Hukukun üstünlüğü: Seçilmiş temsilciler tarafından çıkarılan yasalar, evrensel insan hakları ilkeleriyle uyumludur, bağımsız olarak karara bağlanır ve eşit olarak uygulanır.

partnerlerimiz

IMG-9233.PNG
IHIST-LOGO-RGB (2).png
TBB LOGO.jpg
paydas_trkkb.png
bottom of page