Biz de Varız

Bu programın hedefi, 18-35 yaş arasındaki genç kadınların karar alma mekanizmalarına ve siyasete katılımının artırılmasına katkıda bulunmaktır. Program çerçevesinde siyasete katılımdan kastımız, ulusal düzlemde aktif olarak siyaset yapmaktan öte, hem yerel de, hem bir sosyal hareket üzerinden, aktif vatandaşlık ve sivil katılım çerçevesinde karar alma süreçlerinde söz alma arayışıdır.

Bu programda, genç kadınların siyasete katılmasının önündeki engellerin özellikle gerekli beceriler bakımından giderilmesi amacıyla; stratejik iletişim, ağ kurma ve savunuculuk gibi konularda çoğu çevrimiçi gerçekleşecek etkinliklerle becerileri güçlendirmek , mentörlük faaliyetleriyle rol modelleri ile tanıştırmak ve eşleştirmek hedeflenmektedir. Katılımcılarımız beceri geliştirmenin yanı sıra, siyasete katılımlarına hazırlık yapmak yönünde koçluk alacak, böylece kişisel kapasitelerini değerlendirme ve ölçme imkanına sahip olacaklardır.

Eylül 2020 - Haziran 2021 arasında devam edecek programımızda, yaklaşık olarak 30 genç kadından oluşan bir ana takım oluşturulacak ve tüm program aynı grup ile devam edecektir. Katılımcılardan, Covid-19 şartlarında çoğu çevrimiçi gerçekleşecek seminer, eğitim ve atölye çalışmasına katılmasının yanında, program bitiminden önce bir eylem planı hazırlayıp, uygulamaları beklenmektedir. Programımız ücretsiz olup, program boyunca katılımcılarımız NDI ekibinden teknik destek alabileceklerdir. Ayrıca eylem planlarının finansal olarak desteklenmesi mümkün olabilecektir.

Adım adım siyasete hazırlanmak için aşağıdaki formu doldurmanız yeterli. Katılmaya hak kazanan adaylara Eylül ayının ortasında bilgilendirme yapılacaktır.

Tarih
Başvuru Başlangıcı 14 Ağustos 2020
Başvuru için son gün 3 Eylül 2020
Başvuruların değerlendirilmesi 14 Eylül 2020 haftası

Başvuru Formu