top of page
Eller yukarı

BİRLİKTE VARIZ

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Yerel Yönetimler ile Sivil Toplum İşbirliği ve Yerel Eylem için “BİRLİKTE VARIZ” Programı

Birlikte Varız Programı

En yaygın ve en temel insan hakları ihlali olan kadına yönelik şiddet, kadınların tam ekonomik, sosyal ve siyasi katılımının da önünde büyük engel olmaya devam etmektedir. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Yerelde Belediyeleri ve Sivil Toplumu Güçlendirmeyi hedefleyen Program, Temmuz 2021- Eylül 2022 dönemini kapsamaktadır.

 

Birlikte Varız Programının, belediye politikalarını ve hizmetlerini izleme, yerel yönetim- sivil toplum işbirliği ve sivil katılım yoluyla, yerel yönetimlerin kadına yönelik şiddeti önleme ve buna yönelik yerelde çözüm üretme kapasitesine katkıda bulunması beklenmektedir.

Program Ortağı

Türkiye Belediyeler Birliği

Programın Genel Amacı

Türkiye'de daha kapsayıcı, katılımcı ve kadınların ihtiyaç ve haklarına duyarlı yerel yönetimi teşvik etmektir

Programın Hedefi

Yerel yönetimlerin ve yerel aktörlerin (belediyeler, belediye meclisi, kent konseyleri valilik ve/veya il müdürlükleri) kadına yönelik şiddete ilişkin politika ve hizmet uygulamalarını iyileştirmesidir.

Program Kapsamı

Birlikte Varız Programı çerçevesinde kadına yönelik şiddeti önleme çabalarını iyileştirmek ve şiddete maruz kalanlar için desteğe erişimi artırmak üzere yerel eşitlik eylem planları geliştirmek; izleme süreçlerini harekete geçirmek ve bunun için yerel yönetimler ve sivil toplum arasında işbirliğini teşvik etmek öngörülmektedir.

​Beklenen Sonuçlar:

  • Yerel yönetimlerin, kadına yönelik şiddete karşı önleme, koruma, hizmet sunumu ve politika uygulamasını iyileştirmeye yönelik stratejilerini geliştirmesi ve uygulamaları hızlandırması.

  • Sivil toplumun, kadına yönelik şiddete karşı mücadelede yerel yönetimleri etkilemek ve birlikte çalışmak için beceri ve imkanlarının geliştirilmesi.

  • Yerel yönetim liderleriyle sivil toplum örgütleri arasında kadına yönelik şiddete ilişkin politikaları ve hizmet uygulamasını iyileştirmek için koordinasyonun güçlendirilmesi.

bottom of page