NDI Türkiye

Ulusal Demokratik Enstitüsü (National Democratic Institute-NDI) 1983’teki kuruluşundan itibaren demokratik kurumları ve faaliyetleri destekleyen, demokrasi ve demokrasinin işlemesi için çalışan, kar amacı gütmeyen ve partizan olmayan bir uluslararası kurum olup, dünya çapında bu doğrultuda çalışan 50’yi aşkın ülke ofisi bulunmaktadır.

1997’den beri Türkiye’de Ankara ofisinden faaliyet gösteren NDI, Türkiye’deki demokratik süreçlerin güçlendirilmesini desteklemekte, karar alma süreçlerinde şeffaflık ilkesinin benimsenmesine ve sivil gruplar ve bireylerin bu süreçlere katılımı ve katkı sağlamasının teşvik edilmesine yardımcı olmaktadır. Siyasi olarak tarafsız bir konumda olan NDI, siyasi yelpazedeki tüm temsilcilerle birlikte çalışır. Enstitü’nün Türkiye’deki çalışmaları; yerel yönetim, sivil toplum ve sosyal girişim temsilcilerinin çalıştıkları bölgelerdeki toplumun öncelikli konu ve sorunlarını ele almak için bir araya gelmelerine yardımcı olmayı ve genç kadınların karar alma sürecine aktif olarak katılımını teşvik etmeyi hedefler.